Linki

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

kozienice.praca.gov.pl/

Urząd Miasta i Gminy w Kozienicach

www.kozienice.pl

Starostwo Powiatowe w Kozienicach

www.kozienicepowiat.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.zus.pl

Ministerstwo Finansów

www.mofnet.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy

www.pip.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.parp.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

www.gov.pl/web/rodzina

Narodowy Bank Polski

www.nbp.pl

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

www.sejm.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

www.mazovia.pl

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

www.mazowia.eu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

www.arimr.gov.pl

Gofin - portal podatkowo-księgowy

www.gofin.pl

Wyszukiwarka kodów pocztowych

kody.poczta-polska.pl/#/

Kalkulatory

www.infor.pl/kalkulatory/

Kalkulatory, przydatne nie tylko w prowadzonej działalności, m.in. odsetkowy – zaległości podatkowe i ustawowe, wynagrodzenia, VAT brutto, netto

Stawki i wskaźniki

www.wskazniki.gofin.pl

Strona ta zawiera najważniejsze informacje z zakresu: wynagrodzeń, diet, skali podatkowej, rozliczeń i składek ZUS, ryczałtów, odsetek itp.

Wyszukiwarka kodów PKWiU, KŚT, PKD.

www.klasyfikacje.gofin.pl

Tabela kursów średnich NBP

www.nbp.pl/kursy/kursya.html