Oferta

Inne

  • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w urzędzie gminy, urzędzie skarbowym i ZUS
  • pomoc w zakresie uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego
  • sporządzanie dokumentacji do wniosku kredytowego
  • wyprowadzanie zaległości podatkowych oraz ZUS
  • możliwość odbioru dokumentacji u Klienta
  • wypełnianie wniosków do PUP o datacje i refundacje