Oferta

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

  • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług)
  • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-7K)
  • obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
  • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
  • sporządzanie rocznych zeznań (PIT-36, PIT-36L)
  • przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS
  • przygotowywanie przelewów do US i ZUS