Oferta

Karta podatkowa

  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług)
  • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-16A)
  • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
  • przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS