Oferta

Kadry i płace

  • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników
  • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
  • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
  • pomoc w wyborze formy zatrudnienia pracownika (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)
  • rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw wykonywaniu pracy (urlopów okolicznościowych, zwolnień lekarskich itp.)
  • wyliczanie przysługujących urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych sporządzanie i rozliczanie list płac
  • sporządzanie rocznych deklaracji o dochodach pracowników (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR)
  • sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
  • konsulting w zakresie optymalizacji kosztów pracowniczych