Oferta

ZUS

  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych
  • obsługa przekazu elektronicznego związanego z korespondencją z ZUS
  • przygotowywanie informacji o zobowiązaniach wobec ZUS
  • reprezentowanie Klientów przed ZUS