Oferta

Dotacje Unijne

  • przygotowywanie wniosków współfinansowanych ze środków unijnych, m.in.:
    • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
    • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
    • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • prowadzimy obsługę księgową wniosków
  • prowadzimy księgowy nadzór nad prawidłowością funkcjonowania wniosków
  • wykonujemy czynności na potrzeby odpowiednich organów podatkowych i niepodatkowych