Oferta

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  • prowadzenie ewidencji przychodów
  • prowadzenie wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług)
  • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-7K)
  • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
  • przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS
  • sporządzanie rocznych zeznań (PIT-28)
  • przygotowywanie przelewów do US i ZUS