Oferta

Wnioski-zwrot Vat za wydatki mieszkaniowe

  • Jeśli po dniu 30 kwietnia 2004 r. ponieśli Państwo wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004r. wzrosła stawka podatku Vat z 7% na 22%, mogą Państwo odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel.
  • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz.1468, z 2007r. Nr 23, poz. 138 i Nr 192, poz. 1382 oraz z 2010r. Nr 56, poz. 338)
  • Biuro Rachunkowe „RenKa” zapewnia kompleksową usługę wypełniania ww. wniosku